Kaikki kunnossa ennen Ratikan saapumista

Kun raitiotie on rakennettu, alkaa sen kunnossapito. Rata, pysäkit, kiskot ja ajolangat eivät pidä itse itsestään huolta, vaan vaativat timanttisen tiimin pitämään ne kunnossa. Helmikuussa 2019 aloittanut Kunnossapitoallianssi testaa läpi talven parhaimpia toimintatapoja liikennöinnin aloittamista varten ja kehitysvaihe kestää kevääseen 2022 asti. Tiimiin kuuluu neljä täysipäiväistä työntekijää ja heidän lisäkseen muutamia urakoitsijoita, asiantuntijoita ja vielä kourallinen asentajia riippuen tehtävästä työstä.

Pohdittavaa riittää jo ennen liikennöinnin aloittamista ja siksi mahdollisia ongelmia simuloidaan ennen kuin protovaunu lähtee liikkeelle. Kiskojen urat pitää puhdistaa lehdistä ja jäätyneestä hiekasta, radan kuivatusjärjestelmän pitää toimia talvellakin, vaihdealueiden mahdolliset ongelmat pitää tunnistaa etukäteen ja pysäkkien auraus pitää ratkaista. Oppia on haettu Helsingistä ja muualta maailmalta, mutta kaikki toimintatavat eivät ole suoraan siirrettävissä Tampereelle. Tämän vuoksi testit aloitetaan hyvissä ajoin ennen liikenteen alkua.

Mitä siis pitää testata ja miten se tehdään? Päänvaivaa aiheuttavat syksyn lehtikelit ja talven lumi. Tulevan talven aikana simuloidaan ongelmia ja testataan eri työmenetelmiä, jotta löydetään tehokkaimmat työtavat.  Kunnossapitoallianssi testaa esimerkiksi eri menetelmiä kiskojen urien puhdistukseen. Kiskojen uriin tuotetaan hallaa, santaa ja hiekoitushiekkaa. Sitten katsotaan, mikä menetelmä toimii puhdistuksessa parhaiten. Talvella kadulla liikkujia varten käytetty hiekoitushiekka saattaa aiheuttaa ongelmia vaihdealueella. Talven aikana testataan, jumiutuuko vaihteen kieli käytetystä hiekasta, vai onko tarve käyttää hienompaa hiekkaa vaihdealueilla.

Yksi tärkeimmistä ratkaistavista asioista on pysäkkilaiturien kunnossapidon toteutus. Koko talven ajan pidetään kaksi pysäkkiä täydessä kunnossapitotasossa, eli parhaassa mahdollisessa kunnossa. Niiden kunnossapitoon testataan eri koneita ja työmenetelmiä vertailun vuoksi. Siten päästään valitsemaan nopein ja kustannustehokkain tapa aurata ja hiekoittaa pysäkkejä. Esimerkiksi tässä näkyy Helsingin ja Tampereen ero. Tampereella ratikka pysähtyy lähemmäksi laituria ja ovien avautuessa ulos pääsevä lämmin henkäys saattaa aiheuttaa jääkerrostuman ovien kohdalle. Tämäkin ilmiö simuloidaan etukäteen ja ratkaistaan ennen ratikoiden saapumista.

Heti alkuvuodesta alkaa parin viikon testijakso, jolloin testirataosuus Varikolta Turtolaan pidetään täydessä kunnossapitotasossa. Työt lisääntyvät sitä mukaa, kun osa-alueita saadaan valmiiksi. Nyt on jo käynnissä sähköradan päivystys, syöttöasemien huolto ja varikon kunnossapito. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos ajolanka putoaa maahan, niin päivystys hoitaa tilanteen. Heidän vastuullaan on pitää huolta alueella kulkevien turvallisuudesta ja vaurioiden korjaamisesta, jotta testiajot eivät vaarannu.

Ongelmat on tehty ratkaistavaksi ja siksi Kunnossapitoallianssi aloittaa työnsä jo ennen liikennöinnin alkua. Kun ollaan ajoissa liikkeellä, ongelmat voidaan taklata ennen kuin ne vaikeuttavat liikennettä. Yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa saadaan tehtyä parasta jälkeä myös kunnossapidossa.