Raitiotien varrelle rakentuu myös vihreää

Santalahden raitiotietyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että alueella päästään tekemään syksyn mittaan vihertöitä ja istutuksia. Raitiotien alueelle tulevat puut istutetaan, kun niiden taimet ovat syksyn tullen tuleentuneet, eli ne ovat lepotilassa ja valmiina istutettavaksi. Taimet istutetaan, toki hieman lajista riippuen, yleensä noin kymmenen vuoden ikäisinä. Raitiotien vartta elävöittämään istutetaan useita erilaisia kasvilajeja pensaista havupuihin. Sepänkatu, Paasikivenkatu sekä Rantatien itäpää valmistuvat ympäristörakentamisen osalta pääpiirteittäin syksyllä 2022. 

Sepänkadulle istutettiin viime keväänä puistolehmuksia. Myös nurmikkojen kylvöt Sepänkadulla on jo tehty. Syksyllä Sepänkadulle istutetaan lisää puistolehmuksia, mutta myös uutta lajistoa on luvassa: Sepänkadulle istutetaan yhteensä 11 pylväspihlajaa ja 14 serbiankuusta. Puiden lisäksi Sepänkadun alueelle istutetaan pikkupihlaja-angervoa, joka on eroosiota ehkäisevä ja hyvin luiskauksiin sopiva pensas. 

Sepänkadulle istutettiin jo keväällä puistolehmuksia. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Paasikivenkadun varteen on istutettu kartiotammia ja syksyn aikana radan varteen istutetaan 28 vuorijalavaa. Keväällä 2023, maaperän lämmettyä tarpeeksi, Paasikivenkadun rinteeseen istutetaan 38 koivun taimea. Paasikivenkadun sähkönsyöttöaseman ympäristö puolestaan elävöitetään männyillä syksyn aikana. 

Rantatien itäpäähän istutetaan serbiankuusta ja vaahteraa sekä pensasryhmiä. Rantatien radan varren istutuksia jatketaan keväällä 2023: istutukseen tulee pylväsvaahteraa, punasaarnia, punatammea, serbiankuusta sekä pihlajaa. Rantatielle istutetaan kokeiluun katupuuksi myös päärynäpuuta! Rantatielle tulevan nurmiradan kylvöt aloitetaan syksyn aikana: nurmirata lisää viherympäristön määrää, pidättää ja suodattaa sade- ja hulevesimäärää sekä pienentää tärinä- ja melupäästöjä.

Paasikivenkadulle on istutettu kartiotammia, ja syksyn aikana radan varteen istutetaan lisää puita. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen
Rantatien nurmiradan kylvöt aloitetaan syksyn aikana. (Havainnekuva: Tampereen kaupunki)

Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen osalta istutuksia tehdään myöhemmässä vaiheessa. Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueille istutetaan useita eri puulajeja. Yksittäisiä puita istutetaan suunnitelmien mukaan arviolta muutamia satoja kappaleita. Rantatien lisäksi nurmirataa tulee myös Hiedanrantaan ja Lielahdenkadulle.