Tamperelainen katusuunnittelija tekee tamperelaista ratikkaa

Tamperelainen Antti Kiviniemi työskentelee Raitiotieallianssilla yhtenä pääsuunnittelijana katusuunnittelun parissa. Hän vastaa erityisesti Hallilan alueen suunnitelmista ja tekee innolla töitä oman kotikaupunkinsa eteen.

Antti Kiviniemi työskentelee Raitiotieallianssilla VR Trackin leivissä katu- ja raitiotiesuunnittelijana. Hän suunnittelee raitiotienlinjauksia, rakenteita ja sovittaa osat yhteen jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä katurakenteiden kanssa. Nyt töiden ollessa käynnissä työmailla, hänen työssään painottuu enemmän työmaiden tukeminen ja palvelu.

Töitä omassa kotikaupungissa

Kiviniemi on ollut mukana suunnittelussa ratikkahankkeen alkutaipaleelta asti, kesäkuusta 2015. Hienointa hänelle ratikan rakentamisessa on se, että hän saa työskennellä omassa kotikaupungissaan projektin äärellä, joka tulee näkymään pitkään. Kiinnostavimmaksi hän kokee, että tässä tehdään jotain kokonaan uutta ja jännää. Modernia raitiotietä ei ole rakennettu Suomeen koskaan aiemmin ja oppi on haettu Etelä-Euroopasta ja Norjan Bergenistä.

— Oppimiskäyrä on ollut aika korkea, Kiviniemi naurahtaa.

Isoin haaste tähän mennessä Kiviniemen mukaan on ollut Hallilan ympäristön huomioon ottaminen. Liito-oravien ja ihmisten yhteiselon sovittaminen toi omat haasteensa, joista kuitenkin selvittiin.

— ELY-keskuksen kanssa päästiin sopimukseen ja keksittiin ratkaisuja siihen, miten säästämme liito-oravien elinalueita.

ELY-keskukselta on saatu luonnonsuojelulain poikkeuslupa Hallilan alueen rakentamiseen, mutta asemakaava on vielä toistaiseksi jäissä valituksen takia.

Myös esteettömyysvaatimukset ja maastossa olevat haasteet ovat vaatineet tasapainoilua suunnittelijan näkökulmasta. On tärkeää, että päätökset tehdään yhteisen edun hyväksi ympäristöä säästäen.

— Se mikä on hyvä ihmisille, ei ole välttämättä hyväksi ympäristölle.

Hienoja hetkiä edessä ja takana

Haasteiden lisäksi on syntynyt myös hyviä muistoja. Parhaiten Kiviniemelle on jäänyt mieleen, kun toimistolla katsottiin yhdessä valtuuston kokousta, jossa päätettiin raitiotien rakentamisesta.

— Oli hienoa, että projekti sai jatkua eikä kaikki tehty työ mennyt hukkaan.

Kiviniemestä on upeaa, kun suunnitelmat alkavat toteutua, vaikka välillä vähän jännittääkin.

— Toivottavasti hienoimmat hetket ovat vielä edessä.

 

Teksti ja kuva: Tinja Juutilainen