Raitiotieallianssi hitsaa yhteen kiskot ja työntekijät

Kiskoja hitsataan työmaalla, mutta yhteen hitsautumista tapahtuu myös Raitiotieallianssin sisällä. Kun jokainen tulee erilaisesta työkulttuurista ja vieruskaverilla on eri työnantaja, luodaan tapoja toimia yhdessä hyvässä hengessä. Kaikki työ tehdään hankkeen parhaaksi, jatkuvan parantamisen periaatteella.

Raitiotieallianssille on perehdytetty yli 1000 työntekijää, joista parhaillaan 340 pakertaa ratikan parissa. Töitä tehdään toimistolla ja työmaalla. Tampereen raitiotien toteutuminen vaatii muutakin kuin raiteet katuun. Ratikka ei kulje, ellei jokainen osatekijä toimi.

Rakentamisesta vastaa Raitiotieallianssi, johon kuuluu tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki, VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy. Me yhdessä vastaamme projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Kun raitiotie on valmis, se siirtyy kaupungin omistaman yhtiön käsiin, joka vastaa radan ylläpidosta, liikenteestä ja matkustajainformaatiosta yhdessä Joukkoliikenteen ja Tampereen kaupungin kanssa.

Raitiotieallianssiin kuuluvien osapuolten lisäksi hankkeessa on mukana paljon alihankkijoita ja heidän työntekijöitään. Kenenkään palkka ei tule suoraan Raitiotieallianssilta, vaan allianssiin kuuluvilta toimijoilta. Raitiotieallianssi onkin toteutusmuoto, jossa kaikki hankkeen keskeiset osapuolet toimivat yhden sopimuksen piirissä ja yhteisillä tavoitteilla.

 

 

Ratikkaa rakennetaan muuallakin kuin kaduilla ja somessa

Rakentaminen ei sisällä pelkästään kiskojen asentamista paikalleen, vaan samalla täytyy tehdä myös muita kokonaisuuden kannalta tärkeitä töitä. Muutamia esimerkkejä niistä ovat liikennejärjestelyiden ja katujen suunnittelu, maanalaisten johtojen siirto radan alta, raiteiden hitsaus, siltojen ja varikon rakentaminen sekä pohdinta, miten tästä kaikesta viestitään eteenpäin. Allianssimallin yksi hyvä puoli on se, että jokainen tuo omat vahvuutensa mukaan hankkeen toteuttamiseksi.

Raitiotieallianssin toiminta on jaettu erilaisiin ryhmiin. On johto-, projekti-, rakentamis- ja suunnittelun ohjausryhmä sekä näiden lisäksi useita työryhmiä. Ylin päätösvalta kuuluu johtoryhmälle ja projektiryhmä puolestaan vastaa hankkeen päivittäisestä johtamisesta ja ohjaamisesta. Rakentamisryhmä vastaa nimensä mukaisesti rakentamistöistä ja varmistaa, että ne toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Suunnitteluryhmälle kuuluu eri tekniikkalajien suunnitelmien yhteensovittaminen. Työryhmät vastaavat hankkeen eri osa-alueista sekä niiden suunnittelusta ja seurannasta.

Rakentaminen on jaettu viidelle alueelliselle lohkolle. Lohkopäälliköt varmistavat, että rakentaminen sujuu  kunkin lohkon alueella tehokkaasti ja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.

Rakentamisen lisäksi Raitiotieallianssi viestii ja vuorovaikuttaa kuntalaisten kanssa. On tärkeää, että tamperelaiset tietävät missä mennään ja kuinka tämä kaikki vaikuttaa heidän elämäänsä.

 

Kokonaisuus koostuu palasista

Rakentaminen on vielä alkuvaiheessa, mutta jo nyt allianssi osoittaa vahvuutensa – työt sekä toimistolla että työmaalla etenevät vauhdikkaasti. Samoin kuin yksittäiset kiskot muodostavat yhtenäisen rataverkon, muodostaa allianssi useammasta palasesta tavan toimia. Raitiotieallianssi on työmuoto, joka hitsaa yhteen kiskot ja työntekijät.

 

Teksti: Tinja Juutilainen