Hermiankadulla uusia liikennejärjestelyjä hulevesitöistä, työt loppuvaiheessa

Raitiotieallianssi tekee viikon 46 alkupuolella (13.11.) muutoksia Hermiankadun hulevesilinjojen korjaustöistä johtuviin liikennejärjestelyihin. Työalue on Hermiankadun raitiopysäkille varatun alueen pohjoispuolella, jalankulku- ja pyöräväylällä. Töiden ajaksi pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräliikenne on ohjattu kadun eteläpuolelle.

Toinen Tampereen teknillisen yliopiston pysäköintialueelle johtava liittymä suljetaan 13.11. ja pysäkkialueen itäpäässä sijaitseva liittymäalue pidetään myös edelleen suljettuna. Kulkureitti yliopiston pysäköintialueelle, koululle ja päiväkotiin hoituu kolmannen liittymän kautta, joka johtaa myös Tampereen teknillisen yliopiston pysäköintialueelle. Viikolla 46 alueella tehdään pohjatöitä ja asfaltoidaan. Töiden arvioidaan valmistuvan loppuviikolla.

Rakennustyöt tehdään raitiotieradan kuivatusjärjestelyjen parantamiseksi.