Tampereen raitiotien ensimmäinen rakennusvuosi edennyt suunnitellusti

 

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla: keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

  • Ensimmäinen rakennusvuosi on edennyt täysin suunnitelmien mukaan, niin valmistumisasteen, kustannusten kuin tehtyjen työtuntienkin osalta, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä toteaa.

 

Kiskoja kahdeksalle kadulle

Raitiotien näkyvintä osaa eli raidetta on asennettu jo usealle eri kadulle: keskustaan Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle sekä Hervantaan Kanjoninkadulle, Insinöörinkadulle ja Hermiankadulle. Lisäksi kiskoja ja kiintoraidetta on Hervannan valtaväylällä Nekalantien rampilla.

  • Noin puolet tämän vuoden raideurakasta on valmiina. Syksyn aikana tullaan tekemään vielä Sammonaukiolta Sammonkadulle vievä kaarrekisko-osuus ja Hervannassa Atomipolun vaihdealue sekä Hervannan valtaväylällä Turtolan raitiotiepysäkin kohta. Yhteensä osalle 1 valmistuu kaksoisraidetta 15 kilometriä ja varikkoraidetta kolme kilometriä, Nyhä kertoo.

 

Mittavia johto-ja putkisiirtoja toteutettu

Raitiotien ensimmäisenä rakennusvuonna on toteutettu mittavia johto-ja putkisiirtoja tulevan radan alta.

Kaikilla lohkoilla on tehty jätevesilinjan ja kaapeleiden siirtoja sekä vesihuoltolinjojen muutoksia. Lisäksi on toteutettu kaukolämpötöitä Pirkankadulla, Tuomiokirkonkadulla, Itsenäisyydenkadulla, Sammonkadulla, Insinöörinkadun ja Atomipolun risteyksessä sekä Hermiankadulla.  Myös Hervannan valtaväylällä on tehty maakaasu-ja kaukolämpölinjan muutoksia. Rautatienkadun liittymässä sijaitsevaan Posteljooninpuistoon on rakennettu kokonaan uusi hulevesiallas, jolla estetään tulevaisuudessa hulevesien tulviminen asematunneliin. Myös Hämeenpuistoon on rakennettu uutta hulevesilinjaa.

Johto-ja putkisiirrot jatkuvat myös ensi vuonna mm. Pirkankadulla, Hämeenpuistossa, Hämeenkadulla, Tekunkadulla, Insinöörinkadulla ja Hermiankadulla sekä osittain vielä Teiskontiellä. Itsenäisyydenkadulla tullaan tekemään vaativa viemärilinjan muutos.  Myös uusia katuja tulee johto-ja putkisiirtojen piiriin kuten Ensitien kohta Kuntokadulla. Johtoja, putkia ja kaapelireittejä uusitaan ja siirretään pois tulevan radan alta, jotta niiden mahdolliset korjaustoimet eivät tulevaisuudessa haittaisi raitiotieliikennettä.

 

Siltoja muokattu ja tukimuureja rakennettu raitiotietä varten

Raitiotieallianssi rakentaa kaikkiaan kahdeksan uutta raitiotiesiltaa sekä muokkaa kahdeksaa siltaa raitiotielle sopivaksi. Suurin osa siltatöistä tehdään Hervannan valtaväylän varrella. Tänä vuonna valmistuu jo puolet, eli kaikkiaan kahdeksan siltaa saadaan valmiiksi: Kekkosentien raitiotiesilta, Rieväkadun alikulku, Vuohenojan alikulkusilta, Vuohenojan risteyssilta, Turtolan alikulkusilta, Nekalantien ja Sotilaankadun yhdistävä Kokin risteyssilta, Teiskontien alikulkusilta sekä Laulunsilta.

Vuoden loppuun mennessä valmistuu myös valtaosa eli kaikkiaan 17 yhteensä 20:stä raitiotien varteen rakennettavasta tukimuurista. Myös näistä suurin osa sijoittuu Hervannan valtaväylälle siltojen yhteyteen. Ensi vuodelle jää tehtäväksi vielä kolme tukimuuria.

 

Raitiotien kustannukset suunnitellulla tasolla

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä raitiotien osan 1 tavoitekustannus oli 219,018 milj. euroa. Toteutusvaiheen aikana hankkeen sisältö on tarkentunut, ja tavoitekustannus on nyt 219,521 miljoonaa euroa.

  • Raitiotien kustannukset ovat suunnitellulla tasolla. Töiden valmiusaste on tällä hetkellä 12 prosenttia ja projektiajasta on käytetty 18 prosenttia, Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa

Raitiotieallianssi toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä Tampereen kaupungin toiveesta myös synergistä kadunrakentamista ja vesihuoltotöitä erikseen tilattuina. Niiden osuus kadunrakentamisen osalta on tällä hetkellä 3,6 miljoonaa euroa ja vesihuollon osalta 6,9 miljoonaa euroa.

  • Esimerkiksi Sammonkadulla ja Sammonaukion alueella on uusittu katurakenteita ja jalkakäytäviä katusuunnitelman mukaisesti. Hämeenkadulla Raitiotieallianssin on tarkoitus toteuttaa Tuulensuun korttelin katurakentaminen myös jalkakäytävien osuudelta, ns. seinästä seinään. Muiden Hämeenkadun korttelien osalta päätökset tehdään myöhemmin erikseen, Ville-Mikael Tuominen kertoo.

Osaa katualueista rakennetaan kaupungin toiveesta enemmän kuin raitiotien rakentaminen edellyttäisi sen vuoksi, että samalla kertaa toteutettavat työt säästävät aikaa ja kaupungille myöhemmin mahdollisesti aiheutuvia kokonaiskustannuksia sekä vähentävät töistä aiheutuvia haittoja.  Samasta syystä Raitiotieallianssi tekee johto-ja putkisiirtojen yhteydessä myös vesihuoltoverkoston kunnostusta-ja uusimista.

 

Raitiotien rakentaminen jatkuu talvella

Raitiotien rakentaminen jatkuu talvikaudella useissa kohteissa. Rakentamiseen liittyy useita työvaiheita, jotka voidaan toteuttaa talviolosuhteista huolimatta.

Keskusta:

Pirkankadulla tullaan rakentamaan jätevesiviemäriä Pyynikintori–Sepänkatu-välillä noin viikosta 49 alkaen.  Pirkankadun eteläreunassa Mariankatu– Mustalahdenkatu-välillä puolestaan jatketaan johtojen ja putkien siirtoja ja uusimista, kaapelireittien rakentamista, jalkakäytävän reunakivien siirtoa katusuunnitelman mukaisesti sekä ratapohjaa valmistelevia töitä. Työt jatkuvat talvikauden yli kelien mukaan.

Hämeenkadulla Tuulensuun korttelissa jatketaan kiveyksen tekemistä siirrettävässä teltassa, jossa lämpötila saadaan pysymään töiden vaatimalla tasolla. Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä tehdään Hämeenkadun pohjoisreunassa johto-ja putkitöitä. Alueella uusitaan mm. hulevesiviemäriä, kaapelireitityksiä ja putkituksia.  Lisäksi valmistellaan tulevaa raitiotien ratapohjaa. Jos kelit sallivat, saatetaan samalla osuudella aloittaa vastaavat työt myös kadun eteläreunassa. Työt Hämeenkadulla jatkuvat kelien mukaan loppuvuoden.

Hämeensillan uusimisen alkaessa aloitetaan mahdollisesti myös vesijohtolinjan muutostyöt Hämeensilta–Keskustori-välillä Raitiotieallianssin toimesta alkuvuonna. Töiden ajankohta tarkentuu myöhemmin ja riippuu myös Hämeensillan uusimisen työmenetelmästä.

Hämeenkadun itäpäässä aloitetaan loppuvuoden aikana vesijohdon rakentaminen kadun eteläreunalla mikäli kelit sen mahdollistavat. Työalueena on Hämeenkadun kolme itäisintä korttelia.

Itsenäisyydenkadun rautatien alittavassa tunnelissa tehdään talven aikana putki- ja johtosiirtoja. Tunnelissa kulkevat käytännössä kaikki Tampereen merkittävät vesi-ja viemäriputket sekä suuri määrä erilaisia tietoliikennekaapeleita, jotka on siirrettävä ratatöiden tieltä. Uusia linjoja ja reitityksiä tehdään osittain louhimalla.

Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun risteyksessä siirretään viemärilinjaa pois tulevan radan alta. Työt jatkuvat arviolta marraskuun lopulle.

Itsenäisyydenkadun itäpäässä, kadun pohjoisreunassa, voidaan loppusyksyn ja talven aikana tehdä kelien salliessa kiintoraidelaattaa. Syksyn aikana on tavoitteena saada valmiiksi osuus Salhojankatu–Kalevan puistotie, ja jos kelit mahdollistavat, jatkaa töitä myös Salhojankadusta länteen.

Kaleva:

Sammonaukiolla ja Sammonkadulla tehdään talven aikana marraskuusta alkaen raitiotien pohjanvahvistusta Sammonaukion ja Sammonkadun länsipään välillä.  Sammonkadulla liikenne ohjataan töiden aikana molemmin puolin työaluetta.  Sammonaukion tilapäiset liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi nykyisen mukaisena.

 Teiskontiellä on tänä vuonna toteutettu jo viemärilinjan siirtoa eli ensi vuodelle suunniteltuja töitä.  Ilmarinkadun risteyksessä alkaa vielä vesijohtolinjan poikitus poraamalla ABC-huoltoaseman kohdalla noin viikolla 49. Taysin kohdalla Teiskontiellä rakennettava tukimuuri valmistuu marraskuun lopulla.

Rieväkadun kautta Hervannan valtaväylän vierellä kulkeva kevyen liikenteen reitti saadaan jälleen syksyn aikana käyttöön. Talven aikana Rieväkadulla tehdään maamassojen vaihtoa. Töillä ei ole merkittävää vaikutusta Rieväkadun liikenteeseen.

Hervannan valtaväylä:

Hervannan valtaväylän pohjoisosassa tulevat tänä vuonna valmiiksi kaikki tukimuurit, portaat ja kaiteet. Ratapohja valmistuu Rieväkatu–Vuohensillankatu-välillä sellaiseksi, että siihen voidaan levittää sepeliä. Hervannan valtaväylän sepeliraideosuus toteutetaan vasta kun kaikki sillat osuudella ovat valmiina eli arviolta kesällä 2019.

Tulevana talvena Hervannan valtaväylällä tehdään valtatie 9:n ja Kanjonin sillan välillä maankaivua ja louhintaa. Suutalanahteen kohdalta kaivetaan pois pehmeitä maita, ja aluetta täytetään etelämpää Hervannan valtaväylän varrelta louhitulla kivellä.  Hervannan valtaväylälle tehdään väliaikainen liittymä Suutalanahteelta, jolla voidaan rauhoittaa Suutalanahteen asuinalueen liikennettä töiden ajaksi. Syksyn kuluessa tehdään myös Turtolan tulevalle raitiotiepysäkille kiintoraidelaattaa.

Hervanta:

Insinöörinkadulla tehdään syksyn mittaan vielä viemäri-ja vesijohtolinjoja Orivedenkatu–Opiskelijankatu-välillä. Lisäksi tehdään vesijohdon siirtoa kauppakeskus Duon edustalla, Lindforsinkadun ja Ahvenispolun välisellä katuosuudella. Töitä tehdään noin kahdensadan metrin osuudelta ja ne kestävät ensi vuoden alkuun.

Atomipolun liittymässä on suunniteltu tehtäväksi vaihteen asennusta Insinöörinkadun osuudella. Työt tehdään mahdollisesti lämmitettävässä teltassa oikean asennuslämpötilan varmistamiseksi.

Hermiankadulla jatketaan ratapohjan louhintoja talven aikana. Tavoite on saada levitettyä Hermiankatua ja sen jälkeen siirtää liikenne levitetylle osuudelle, jolloin voidaan jatkaa johto-ja putkisiirtoja ja ratapohjan tekemistä kadun pohjoisreunalla. Hermiankadun ja Hervannantien risteyksessä tehdään mahdollisesti vesijohtoon liittyviä putkistotöitä.

Raitiotievarikon tontilla Hervannassa jatketaan louhintoja myös talvikautena. Louhinnat kestävät ensi vuoden elokuun alkuun.  Louhintaurakan jälkeen tontin maarakennustyöt jatkuvat vielä putkilinjojen ja pylväsperustusten rakentamisella sekä pohjanvahvistuksilla. Varsinaisten varikkorakennusten rakentaminen voi alkaa vuoden 2019 keväällä.

 

Ensi vuosi rakentamisen vilkkain

Vuosi 2018 tulee olemaan raitiotien rakentamisen vilkkain vuosi. Tavoitteena on rakentaa viisi kilometriä valmista kaksoisraidetta, jatkaa ratasiltojen rakentamista ja katurakentamista sekä viimeistellä johto-ja putkisiirtoja.  Esimerkiksi Sammonkadun kiskot pyritään rakentamaan kokonaisuudessaan ensi vuonna.

Töiden aikaisiin liikennejärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota ja niitä suunnitellaan usean asiantuntijan voimin. Työhön osallistuvat raitiotien rakentajat, kaupungin katutilavalvonta ja liikenneinsinöörit, työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelijat sekä Tampereen seudun joukkoliikenteen edustajat. Yhteinen tavoite on kaupunkilaisten mahdollisimman sujuva arki myös raitiotien rakentamisen aikana.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan töiden edetessä tarkemmin erikseen rakentamisen lähialueilla, Ratikka-Nyssessä ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

In English

 

Rakentamisen eteneminen lukuina, tilanne 31.10.2017