Turvallisuus edellä – aina

Raitiotietä rakennettaessa on yksi aihe yli muiden, joka puhuttaa kaikissa vaiheissa. Arvasitte varmaan: liikennejärjestelyt.

Kun rakennetaan jo olemassa olevan tie- ja katuinfran päälle, joudutaan lähestulkoon aina tilanteeseen, jossa vakituisia kulkureittejä, suojateitä, liittymäjärjestelyjä ja ajokaistoja pitää töiden vuoksi väliaikaisesti muuttaa. Rakentamisen suunnitteluun liittyvätkin olennaisesti eri työvaiheiden liikennejärjestelyt.

Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki kulkumuodot: jalankulkijat, pyöräilijät, autot, joukkoliikenne, huoltoliikenne ja myös työmaaliikenne. Niinpä liikennejärjestelyjen suunnittelu onkin melkoinen Rubikin kuutio. Tosiasia nimittäin on, että kun tehdään poikkeavia ja väliaikaisia järjestelyjä, lähes aina joudutaan tekemään myös kompromisseja. Eli käytännössä kaikkien kulkumuotojen liikkumista pitää yleensä rajoittaa, tavalla tai toisella, jotta kaikille voidaan reitit järjestää. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille se merkitsee usein kiertoreittejä ja ylityspaikkojen muutoksia, autoilijoille kaistakavennuksia, kiertoliittymiä ja pysäköintikieltoja. Huoltoliikenteen pitää toimia, joten se on järjestettävä muun kiinteistöille kulkemisen lisäksi. Työmaaliikenne on samalla osattava hoitaa niin, että siitä ei aiheudu ulkopuolisille kohtuutonta haittaa. Sanomattakin on selvää, että bussien ja taksien pitää päästä kulkemaan ja kuljettamaan asiakkaansa aikataulussa ja suunnitellusti, kaikissa kiertoliittymissä ja liikennevaloissa. Ja näiden järjestelyjen lisäksi pitäisi tietysti myös ehtiä rakentamaan, tässä tapauksessa raitiotietä.

Raitiotieallianssin liikennejärjestelyjä ei heitellä lonkalta sen mukaan, mistä suunnasta tuuli aamulla puhaltaa tai mihin kahvinporot näyttävät. Ei. Liikennejärjestelyjen suunnittelussa kirkkaimpana tähtenä ja ohjenuorana on TURVALLISUUS. Tätä ei voi liikaa korostaa. Vaikka työmaa-aita olisikin kulkijan kannalta tyhmässä paikassa ja helppo kiertää, sen sijaintiin on aina selvä syy ja perustelu. Se on turvallisuus.

Tienkäyttäjissä ja kulkijoissa on eroa. Vaikka nopsajalkainen pyöräilijä osaisikin hakea sujuvimman reitin risteyksessä, ei sitä seitsemänvuotias koululainen ehkä osaakaan. Siksi työmaan on maksimoitava turvallisuus reiteillä, joita käyttävät kaikenikäiset mutta erilaisilla taidoilla ja tiedoilla varustetut kulkijat.

Tästä esimerkki: Paasikivenkadun pyörätie suljettiin osittain viime syksynä kadun eteläpuolelta Sepänkadun liittymään saakka. Se, ja suojatien puuttuminen Sepänkadun kiertoliittymässä on aiheuttanut ihmettelyä varsinkin pyöräilijöiden taholta.

Kyseinen kohta on hyvä malli siitä, miten liikennejärjestelyjä suunnitellaan kaikki kulkumuodot ja turvallisuus huomioiden. Vaikka kiertoliittymä ulkopuolisen silmin näyttää tilavalta, niin liittymää ei kuitenkaan ole mitoitettu henkilöautojen vaan telibussien mukaan. Joukkoliikenteen ison bussin on päästävä kiertoliittymän läpi niin, että sen kääntösäteet eivät aiheuta vaaraa tai kolhuja kanssakulkijoille eikä portinpielille. Kiertoliittymän koko ja se, että sen paikkaa joudutaan töiden aikana usein vaihtelemaan ja kaistojen määrää muuttamaan, aiheuttivat sen, että liittymään ei olisi enää mahtunut turvallista suojatietä saarekkeineen. Alueella liikkuu paljon koululaisia, joita ei voida ohjata turvattomille reiteille. Siksi päätettiin, että jalankulkua ja pyöräilyä ei tuoda kiertoliittymään, vaan ne on ohjattu eri kautta.

Turvallisuus on syynä myös siihen, että Paasikivenkadun kaikki ylitykset ovat liikennevalo-ohjattuja. Sillä vaikka pyöräilijä pääsisi ylityksestä helposti, voi pientä koululaista ja hänen vanhempiaan vilkkaan tien ylitys ilman valoja hirvittää. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on myös ollut reittien pysyvyys. On haluttu, että selvät pääreitit ovat heti alusta asti käytössä ja että ne pysyisivät mahdollisimman pitkään käytettävinä. Nämä reitit on opastettu keltaisilla jalankulun ja pyöräilyn viitoilla ja uutena opasteena on kokeiltu myös keltapohjaisia opastustauluja. Niistä on tullut kiitostakin, mm. pyöräilijöiltä.

Raitiotieallianssin liikennejärjestelyt suunnitellaan useista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä, joka arvioi suunnitelmia joka viikko. Kokouksessa ovat mukana kaupungin ja ELY-keskuksen liikennesuunnittelijat, liikenneturvallisuusekspertit, joukkoliikenne, rakentajat, viestintä ja työmaainsinöörit, jotka ovat yhteydessä alueensa palveluihin ja kiinteistöihin. Palaverissa rakentajat esittelevät liikennejärjestelytarpeista luonnoksia, joita arvioidaan useista näkökulmista. Liikenteen sujuvuus, pääsy palveluihin, kiertoreittien pituus ja ylipäänsä kulkemisen helppous ovat puntarissa. Toisessa vaakakupisssa, painavimpana kaikesta, on turvallisuus. Se lopulta ratkaisee, miten liikenne järjestetään.

Jos huomataan, että suunniteltu järjestely ei toimi, niin sitä korjataan. Muutoksissakin tärkeimpänä ajurina on turvallisuuden varmistaminen. Liikennejärjestelyt myös opastetaan maastossa ja niistä tiedotetaan aktiivisesti Raitiotieallianssin kanavissa. Kaupunki päivittää säännöllisesti jalankulun ja pyöräilyn suositeltuja reittejä omilla sivuillaan.

Liikennejärjestelysuunnitelmat ja niiden toteutus maastossa myös auditoidaan eli arvioidaan kriittisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Auditoinnin perustella voidaan tehdä lisämuutoksia, joiden tavoite on – aina – mahdollisimman turvallinen liikenne kaikille tien ja kadun käyttäjille.

Kaikista varmisteluista huolimatta liikennejärjestelyistä tulee ajoittain palautetta.

Palaute huomioidaan ja pyrimme sen perusteella mahdollisuuksien mukaan parantamaan järjestelyjä sekä sovittamaan eri liikkujien tarpeet työmaan reunaehtoihin. Näin kävi esimerkiksi Sepänkadulla, jossa tehtiin raitiotietöiden alettua kaistajärjestelyjä. Hyvin nopeasti Amurin kansainvälisen koulun opettajilta ja vanhemmilta saatiin palautetta, että koululaisten reitillä oleva suojatie on turvaton, koska autot kiihdyttävät ennen suojatietä päästäkseen kavennetulle kaistalle. Työmaalla reagoitiin nopeasti ja suojatien eteen vietiin hidasteet. Myös suojatien huomaamista parannettiin vilkkuvilla valoilla.

Palautteisiin siis reagoidaan toimimalla aina kun se on mahdollista. Kaikkia toiveita ei kuitenkaan aina ole mahdollista toteuttaa. Silloinkin tärkein perustelu on – turvallisuus.

 

Marja Merta,
Raitiotieallianssin rakentamisen viestintävastaava