Keskusta

Keskustan rakennuslohkoon kuuluvat Pirkankatu, Hämeenkatu ja Itsenäisyydenkatu.


Liikennejärjestelyt


Rakentamisen eteneminen

Talven rakennustyöt

 

Hämeenkadulla Tuulensuun korttelissa jatketaan kiveyksen tekemistä siirrettävässä teltassa, jossa lämpötila saadaan pysymään töiden vaatimalla tasolla. Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä tehdään Hämeenkadun pohjoisreunassa johto-ja putkitöitä. Alueella uusitaan mm. hulevesiviemäriä, kaapelireitityksiä ja putkituksia.  Lisäksi valmistellaan tulevaa raitiotien ratapohjaa. Jos kelit sallivat, saatetaan samalla osuudella aloittaa vastaavat työt myös kadun eteläreunassa. Työt Hämeenkadulla jatkuvat kelien mukaan.

Hämeensillan uusimisen alkaessa aloitetaan mahdollisesti myös vesijohtolinjan muutostyöt Hämeensilta–Keskustori-välillä Raitiotieallianssin toimesta alkuvuonna. Töiden ajankohta tarkentuu myöhemmin ja riippuu myös Hämeensillan uusimisen työmenetelmästä.

Hämeenkadun itäpäässä aloitetaan vuoden 2018 alussa vesijohdon rakentaminen kadun eteläreunalla mikäli kelit sen mahdollistavat. Työalueena on Hämeenkadun kolme itäisintä korttelia.

Itsenäisyydenkadun rautatien alittavassa tunnelissa tehdään talven aikana putki- ja johtosiirtoja. Tunnelissa kulkevat käytännössä kaikki Tampereen merkittävät vesi-ja viemäriputket sekä suuri määrä erilaisia tietoliikennekaapeleita, jotka on siirrettävä ratatöiden tieltä. Uusia linjoja ja reitityksiä tehdään osittain louhimalla.

Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun risteyksessä siirretään viemärilinjaa pois tulevan radan alta.

Itsenäisyydenkadun itäpäässä, kadun pohjoisreunassa, voidaan loppusyksyn ja talven aikana tehdä kelien salliessa kiintoraidelaattaa. Syksyn aikana on tavoitteena saada valmiiksi osuus Salhojankatu–Kalevan puistotie, ja jos kelit mahdollistavat, jatkaa töitä myös Salhojankadusta länteen.

Helmikuu

Helmikuussa Pirkankadun eteläreunalla jatkuvat vesihuoltolinjan työt. Hämeenkadun länsipäässä tehdään kuun alussa asfaltointi valmiiksi ja Näsilinnankadun suljettu osuus avautuu liikenteelle 5.2. Samalla Hämeenpuiston liikenne palaa kaksikaistaiseksi. Hämeenkadun itäpäässä vesihuoltolinjojen siirto ja kaapeliputkitukset ovat käynnissä kadun eteläreunassa Rautatienkadun ja Aleksanterinkadun välillä.

Rautatien alittavassa tunnelissa jatkuvat jätevesilinjan ja kaivojen asennukset. Itsenäisyydenkadulla Attilan edustalla tehdään valmistelevia töitä ja liikennejärjestelyjä tukimuurin muutostöitä varten helmikuun puolesta välistä alkaen.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Pirkankatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Vuonna 2017 tehtiin Pyynikintorin kohdan johtosiirrot ja bussipysäkkien muutokset sekä Mariankadun ja Pirkankadun liittymämuutokset. Lisäksi kadunrakentamista jatkettiin Mariankadulta Hämeenpuiston suuntaan.
 • Vuonna 2018 maarakennustyöt jatkuvat Metson kohdalta Hämeenpuistoon.
 • Pirkankadun päällysrakennetyöt alkavat keväällä 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Pirkankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin tulee tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana vähintään kadun jompikumpi puoli.

Hämeenkatu

Hämeenkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2021. Työt tehdään kadun itä- ja länsipäistä kohti Hämeensiltaa ja niissä huomioidaan Hämeensillan muutostyöt.
 • Vuonna 2017 toteutettiin Hämeenkadun länsipään ensimmäisessä korttelissa välillä Hämeenpuisto-Näsilinnankatu:
  • johtosiirrot huomioiden jalkakäytävien rakentaminen
  • raitiotien vaatimat rakennekerrokset
  • kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne.
  • Lisäksi töitä jatkettiin seuraavan korttelin alueelle välille Näsilinnankatu-Kuninkaankatu.
 • Vuonna 2018 länsipään rakentamistyöt jatkuvat kohti Hämeensiltaa.
 • Vuonna 2017 Hämeenkadun itäpäässä tehtiin putkisiirtotöitä ja rakennettiin Rautatienkadun liittymäkohta.
 • Lisäksi vuonna 2017 tehtiin kaukolämpösiirtotöitä Tuomiokirkonkadun ja Hämeenkadun liittymäalueella.
 • Vuonna 2018 rakentamistyöt käynnistyvät Hämeenkadun itäpäästä kohti Hämeensiltaa.
 • Jalankulkijoiden käytössä on työn aikana molemmat kadun reunat.
 • Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan kadun keskialueella.

Itsenäisyydenkatu

Itsenäisyydenkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Vuonna 2017 rakentamistöitä tehtiin Tammelan puistokatu-Kalevan puistotie välillä:
  • johtosiirtotöitä
  • raitiotien vaatimat rakennekerrokset
  • kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne välille Kalevan puistotie-Salhojankatu
 • Vuonna 2017 Rautatienkatu-Tammelan puistokatu välillä tehtiin johto- ja putkisiirtotöitä, asematunnelin pohjoinen aukko oli suljettu kokonaan liikenteeltä.
 • Lisäksi Posteljooninpuistoon rakennettiin hulevesien viivytysallas. Posteljooninpuiston vihertyöt toteutetaan keväällä 2018.
 • Vuonna 2018 päällysrakennetyöt jatkuvat Salhojankadusta Tammelan puistokadun suuntaan ja maarakennustöitä jatketaan kadun eteläkaistalla.
 • Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun kunnostettu liittymä otetaan käyttöön vuonna 2018 ja liikenne asematunnelissa siirretään kulkemaan pohjoista aukkoa pitkin. Raitiotien rakentamistyöt siirtyvät tunnelin eteläiseen aukkoon.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Itsenäisyydenkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin tulee tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulkijoiden käytössä on työn aikana kadun jompikumpi puoli lukuun ottamatta asematunnelia, jossa käytössä on tunnelin toinen puoli työvaiheesta riippuen.
 • Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan kadun reunakivien välisellä alueella lukuun ottamatta pysäkkien kohtia.