Keskusta

Keskustan rakennuslohkoon kuuluvat Pirkankatu, Hämeenkatu ja Itsenäisyydenkatu.


Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevaa kuva-aluetta nähdäksesi, miten rakentaminen etenee keskustassa.


Vuoden 2020  rakentamistyöt

Pirkankadulla rata on rakennettu Pyynikintorilta Metsolle. Vuodelle 2020 jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyväylien osuuksia, ajoratojen päällystystöitä ja viheralueiden siistimisiä.

Hämeenpuistossa rakennetaan vuonna 2020 valmiiksi Metson edustan puuttuvat liikenteenjakajat ja kiveykset. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenpuiston raitiotieradan ja tekee liittymäalueiden kadunrakennustyöt. Hämeenpuiston alueen viimeistelee kaupunki erillistyönä myöhemmin.

Hämeenkadun kadunrakennus- ja kiveystöitä jatketaan keväällä kelien salliessa kadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Hämeensillan liikennejärjestelyt on  valmisteltu tulevia kiskotöitä varten, jotka alkavat keväällä kelien puitteissa.

Rautatienkadun, Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä jatketaan keväästä alkaen katurakennustöitä ja päällystyksiä.

Itsenäisyydenkadun raitiotierata on valmistunut. Eteläpuolen ajorata ja jalkakäytävä Yliopistonkadulta Kalevan puistotielle valmistuvat vuonna 2020. Lisäksi tälle vuodelle jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyosuuksia, ajoradan päällysteitä, Attilan tukimuurin kiveystyöt ja viheralueiden siistimisiä. Rautatien alittavaan tunneliin rakennetaan suojakatos, joka mahdollistaa sillan uusimisen myöhemmin raitioliikennettä häiritsemättä.

Keskustan alueella tehdään tänä vuonna myös ajojohtimien ja teknisten järjestelmien asennuksia

 

 

Muutokset ovat mahdollisia.