Keskusta

Keskustan rakennuslohkoon kuuluvat Pirkankatu, Hämeenkatu ja Itsenäisyydenkatu.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018  rakennustyöt

 

Pirkankatu

Pirkankadulla, Pyynikintorin koilliskulmassa, tehdään alkuvuoden aikana jätevesilinjan siirtoa ja työt etenevät kevään mittaan Pyynikintorin ja Sepänkadun välille. Töistä aiheutuu muutoksia jalankulkijoille sekä auto- ja bussiliikenteelle. Bussipysäkkejä Pyynikintorilla joudutaan ajoittain siirtämään kadun eteläreunalla töiden edetessä.

Huhtikuusta alkaen Pirkankadulla jatketaan viime vuonna aloitettuja maanrakennustöitä Metson kohdalta kohti Mariankatua. Pirkankadun päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennus alkavat samoin keväällä. Raitiotien rakentamisen aikana Pirkankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan ja bussiliikenne on normaali. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

Hämeenpuisto

Hämeenpuiston alueen raitiotien rakentaminen alkaa huhtikuussa. Hämeenpuistossa tehdään töitä useassa vaiheessa ja niiden kesto on kokonaisuudessaan vuoteen 2020 saakka. Ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää noin vuoden, Hämeenpuistossa siirretään kaukolämpölinjaa tulevan raitiotieradan alta sekä tehdään tarvittavia kaapeliputkituksia työn aikana käytössä olevalle katualueelle. Puiston kohdalla rakennetaan myös jo kiintoraidelaattaa kiskoja varten. Työt aiheuttavat muutoksia Hämeenpuiston ja Pirkankadun alueen jalankulku-ja pyöräilyreitteihin sekä autoliikenteelle kun jalkakäytäviä ja katualuetta otetaan työmaa-alueeksi.

Hämeenkatu

Hämeenkadun länsipäässä Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä jatketaan huhtikuun alusta vielä kiveystöitä muutaman kymmenen metrin matkalla, jonka jälkeen raitiotie sähkörakenteita lukuun ottamatta on Tuulensuun korttelissa valmis. Huhtikuussa korttelissa aloitetaan Tampereen kaupungin tilaamana laajennuksena myös jalkakäytävien rakentaminen katusuunnitelman mukaiseksi, mikä tulee vaikuttamaan alueen jalankulkuun. Töiden aikana varmistetaan kulku kiinteistöihin.

Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä aloitettiin viime vuonna jo johtosiirtoja tulevan radan alta. Tänä vuonna huhtikuusta alkaen raitiotien rakentaminen eli johtosiirrot, raitiotien vaatimat rakennekerrokset ja kiintoraidelaatan ja raitiotien päällysrakenteen tekeminen jatkuvat Näsilinnankadulta Hämeensillan suuntaan. Kuninkaankadun ja Hämeenkadun liittymäalueella toteutetaan tänä vuonna kaukolämpölinjan poikittaislinja Hämeenkadun alta. Töiden vuoksi Kuninkaankatu Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä muuttuu kaksisuuntaiseksi siten, että katuosuuden tonteille ajo ja huoltoliikenne on mahdollista. Ajoyhteys Kuninkaankadulta Hämeenkadulle sallitaan jatkossa vain takseille ja busseille.

Hämeensilta-Keskustori-välillä on tehty vesijohdon siirtoa helmikuun lopulta hyödyntämällä Hämeensillan korjaustöiden liikennejärjestelyjä. Tampereen kaupunki aloitti Hämeensillan korjaustyöt 5. helmikuuta, jolloin yksityisautoilu Hämeenkadulla päättyi.

Hämeenkadun itäpäässä tehdään alkuvuonna ensin vesijohdon siirtoa kadun eteläreunassa.  Työ etenee kortteli kerrallaan kohti Hämeensiltaa, Pellavatehtaankadulle. Johto-ja putkisiirtojen jälkeen tehdään raitiotien rakentamistöitä samalla osuudella kadun keskialueella. Töiden kesto on arviolta elokuulle. Raitiotietöiden lisäksi Raitiotieallianssi uudistaa Hämeenkadun jalkakäytävät katusuunnitelmien mukaiseksi Nämä työt aloitetaan loppukesällä kadun pohjoispuolelta.  Töiden aikana busseilla ja takseilla on yksi kaista kumpaankin suuntaan työmaan ohi, mutta kaistojen sijainnit vaihtelevat työvaiheiden mukaan. Jalankulun käytössä on töiden aikana kadun molemmat reunat, mutta jalkakäytäviä joudutaan työalueiden kohdilla kaventamaan ja kiertoreitit ovat mahdollisia. Kulku kiinteistöihin turvataan. Pyöräily ei Hämeenkadulla töiden aikana ole sallittu.   Suojateiden ja bussipysäkkien sijainteihin voi tulla muutoksia.

 

Itsenäisyydenkatu

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa on alkuvuonna uusittu isoa jätevesiviemäriä tunnelin pohjoisaukossa. Tunnelissa jatketaan kevääseen saakka putki- ja johtosiirtoja, sillä tunnelissa kulkevat käytännössä kaikki itäisen keskustan merkittävät vesi-ja viemäriputket sekä runsaasti erilaisia kaapeleita, jotka on siirrettävä radan alta.

Tunnelin pohjoisaukon työt valmistuvat arviolta huhtikuussa, jonka jälkeen tunneliin tehdään asfaltointi.  Työalue siirtyy silloin tunnelin keskelle, jossa jatketaan johto-ja putkisiirtoja sekä rakennetaan tukimuuria. Autoliikenne siirtyy tällöin käyttämään yhtä kaistaa molemmista tunneliaukoista, etelätunnelissa ajetaan idän ja pohjoistunnelissa lännen suuntaan.

Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä tehdään töitä koko vuoden. Rautatienkatu uusitaan välillä Hämeenkatu–Kyttälänkatu uuden, raitiotien valmistumiseen liittyvän katusuunnitelman mukaiseksi. Alueella tehdään johto-ja putkisiirtoja sekä vedetään uusia putkilinjoja. Lisäksi kadun keskisaarekkeita muokataan ja jalkakäytävien pintarakenteet uusitaan.  Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymän töiden etenemisen mukaan, arviolta kesällä, autoliikenne Itsenäisyydenkadun tunnelissa siirretään kulkemaan pohjoista aukkoa pitkin. Tällöin työt tunnelissa siirtyvät eteläiseen tunneliaukkoon.

Katualueen alle sijoittuvan Tullin sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä.  Posteljooninpuiston vihertyöt toteutetaan keväällä.

Tammelan puistokadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä johtosiirrot on saatu valmiiksi ja liikennejärjestelyt palautettu toistaiseksi ennalleen. Raitiotien rakentaminen jatkuu Itsenäisyydenkadulla Yliopistonkadun ja Pinninkadun välillä. Osuudelle rakennetaan raitiopysäkki sekä muokataan tulevaa jalankulkuväylää katusuunnitelman mukaiseksi.  Nykyisen kadun pintaa korotetaan pysäkkialueen rakentamiseksi. Attilan rakennuksen tukimuuria kavennetaan, jotta raitiopysäkki mahtuu alueelle. Jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreiteille työvaiheiden mukaan. Autoliikenne ohjataan tällä osuudella kulkemaan kadun pohjoisreunaa ja käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Raitiotien valmistumisen lopputilanteessa kääntymiskaista keskustan suunnasta ajettaessa Itsenäisyydenkadulta Tammelaan jää pois.  Alueella työskennellään kesään saakka.

Itsenäisyydenkadun itäpäässä siirrytään ratapohjien tekoon maalis-huhtikuussa, riippuen keleistä. Tänä vuonna raitiotien päällysrakennetyöt jatkuvat Salhojankadusta Tammelan puistokadun suuntaan ja maarakennustöitä jatketaan kadun eteläkaistalla. Raitiotien rakentamisen aikana Itsenäisyydenkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan. Bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyen liikenteen käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta. Kulku kiinteistöihin varmistetaan. Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan reunakivien välisellä alueella lukuun ottamatta pysäkkien kohtia.

Heinäkuu

Pyynikintorilla jatkuvat vielä vesihuoltolinjatyöt ja Pirkankadun keskellä raitiotien pysäkkialueen rakentaminen. Kiintoraidelaattoja tehdään välillä Mariankatu- Hämeenpuisto. Hämeenpuistossa joudutaan tekemään uusia liikennejärjestelyjä, jotta laattapohjat ja kaapeliputkitukset saadaan tehtyä risteysalueella. Hämeenpuiston ja Pirkankadun liittymässä, pääkirjasto Metson edustalla oleva suojatie suljetaan 9.7.

Hämeenkadun länsipäässä Tuulensuussa kivetään pysäkkialuetta. Hulevesi- ja kiveystyöt siirtyvät pohjoisreunalla rakennusten vierustoille ensi viikolla. Kulku kiinteistöihin ja jalankulku Hämeenkadulla säilyy koko ajan. Työt kestävät arviolta noin 2-3 viikkoa kunkin kiinteistön kohdalla hulevesitöiden osalta, kivityöt jatkuvat vuoden loppuun saakka. Joitakin työvaiheita joudutaan tekemään öisin.

Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä tehdään kiveys- ja päällysrakennetöitä. Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välillä tehdään laattapohjaa ja reuna-alueiden töitä. Keskustorilla aletaan tekemään vesijohtotöitä viikolla 29, töitä valmistellaan ensi viikolla.

Hämeenkadun itäpäässä työmaa-alueiden siirtyminen on tuonut muutoksia bussipysäkkien ja suojateiden sijainteihin. Koskikadun ja Pellavatehtaankadun välillä siirretään vesihuoltolinjoja. Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä tehdään kaapeliputkituksia ja nupukiveystä. Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä kiskot ovat jo osittain paikoillaan ja lisäksi tehdään kiintoraidelaatan pohjia.

Posteljooninpuistossa istutetaan siirtonurmea, jonka annetaan juurtua rauhassa heinäkuun. Puisto avataan elokuussa. Puiston reunalle rakennetaan loppukuusta kevyen liikenteen väylän pintarakenteet. Rautatienkadun reunalla tehdään kiinteistöjen vesihuoltotöitä. Rautatien alittavan tunnelin itäpuolella rakennetaan tukimuuria.

Tullintorin pysäköintihallin Itsenäisyydenkadun sisäänajorampin kohdalle maan alle rakennetaan raitoitien sähkönsyöttöasema. Tämän vuoksi sisäänajoramppi Itsenäisyydenkadulta pysäköintihalliin suljettiin. Tullintorin pysäköintihalliin on edelleen pääsy Pinninkadun kautta sekä Åkerlundinkadulta.

Itsenäisyydenkadulla Tammelan pysäkin kohdalla kaivetaan laattapohjia. Yliopistonkadun risteysalueella tehdään vesihuoltolinjatöitä. Aaltosenkadun ja Salhojankadun välillä rakennetaan kiintoraidelaattoja. Sampolan pysäkin kohdalla pohjoisen puolen kevyen liikenteen väylä on jo valmis. Eteläpuolella kevyen liikenteen väylää tasataan ja asfaltoidaan.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Pirkankatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Vuonna 2017 tehtiin Pyynikintorin kohdan johtosiirrot ja bussipysäkkien muutokset sekä Mariankadun ja Pirkankadun liittymämuutokset. Lisäksi kadunrakentamista jatkettiin Mariankadulta Hämeenpuiston suuntaan.
 • Vuonna 2018 maarakennustyöt jatkuvat Metson kohdalta Hämeenpuistoon.
 • Pirkankadun päällysrakennetyöt alkavat keväällä 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Pirkankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin tulee tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana vähintään kadun jompikumpi puoli.

Hämeenkatu

Hämeenkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2021. Työt tehdään kadun itä- ja länsipäistä kohti Hämeensiltaa ja niissä huomioidaan Hämeensillan muutostyöt.
 • Vuonna 2017 toteutettiin Hämeenkadun länsipään ensimmäisessä korttelissa välillä Hämeenpuisto-Näsilinnankatu:
  • johtosiirrot huomioiden jalkakäytävien rakentaminen
  • raitiotien vaatimat rakennekerrokset
  • kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne.
  • Lisäksi töitä jatkettiin seuraavan korttelin alueelle välille Näsilinnankatu-Kuninkaankatu.
 • Vuonna 2018 länsipään rakentamistyöt jatkuvat kohti Hämeensiltaa.
 • Vuonna 2017 Hämeenkadun itäpäässä tehtiin putkisiirtotöitä ja rakennettiin Rautatienkadun liittymäkohta.
 • Lisäksi vuonna 2017 tehtiin kaukolämpösiirtotöitä Tuomiokirkonkadun ja Hämeenkadun liittymäalueella.
 • Vuonna 2018 rakentamistyöt käynnistyvät Hämeenkadun itäpäästä kohti Hämeensiltaa.
 • Jalankulkijoiden käytössä on työn aikana molemmat kadun reunat.
 • Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan kadun keskialueella.

Hämeenkadun raitiotiekiskot

Itsenäisyydenkatu

Itsenäisyydenkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Vuonna 2017 rakentamistöitä tehtiin Tammelan puistokatu-Kalevan puistotie välillä:
  • johtosiirtotöitä
  • raitiotien vaatimat rakennekerrokset
  • kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne välille Kalevan puistotie-Salhojankatu
 • Vuonna 2017 Rautatienkatu-Tammelan puistokatu välillä tehtiin johto- ja putkisiirtotöitä, asematunnelin pohjoinen aukko oli suljettu kokonaan liikenteeltä.
 • Lisäksi Posteljooninpuistoon rakennettiin hulevesien viivytysallas. Posteljooninpuiston vihertyöt toteutetaan keväällä 2018.
 • Vuonna 2018 päällysrakennetyöt jatkuvat Salhojankadusta Tammelan puistokadun suuntaan ja maarakennustöitä jatketaan kadun eteläkaistalla.
 • Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun kunnostettu liittymä otetaan käyttöön vuonna 2018 ja liikenne asematunnelissa siirretään kulkemaan pohjoista aukkoa pitkin. Raitiotien rakentamistyöt siirtyvät tunnelin eteläiseen aukkoon.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Itsenäisyydenkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin tulee tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulkijoiden käytössä on työn aikana kadun jompikumpi puoli lukuun ottamatta asematunnelia, jossa käytössä on tunnelin toinen puoli työvaiheesta riippuen.
 • Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan kadun reunakivien välisellä alueella lukuun ottamatta pysäkkien kohtia.

Itsenäisyydenkadun raitiotiekiskot